En blogg är egentligen en förkortning av det engelska ordet blog, och har ett ursprung från weblog, som är engelska och betyder att det är en webbjournal eller weebdagbok på nätet. Där det med jämna mellanrum och under vissa perioder publiceras inlägg och/eller dagboksanteckningar på en speciell webbsida. Inläggen kommer då oftast att det senaste inlägget ligger överst.
Ordet blog har faktiskt funnit sedan 1999 då Peter Merholz skrev i sin dagbok och skojade med ordet weblog och bröt upp det till we log. Och på den vägen är det, för att numera vara ett mycket använt ord i alla typer av medier.
Indexeringstjänsten Technorati har följt bloggen utveckling sedan år 2003 och har kommit fram att det skapar drygt 120 000 bloggar dagligen runt om i världen. Dessa bloggar handlar om allt mellan himmel och jord.
Konceptet blogg
Att ordet blogg blev ett begrepp som accepterades beror helt och hållet först om främst att webblogga kan lätt förväxlas med begreppet serverloggar. Vilket gjorde att blogg var enklare att hålla isär begreppen.
Tanken med ett blogginlägg är att den ska behandla visst ämne och att det är flera bloggare som samarbetar. Bloggarna i övrigt kan handla om flera olika ämnen, medan vissa har ett speciellt fokus på ett visst ämne som det sedan skrivs från olika synvinklar.
Utseendena på bloggar varierar mycket. Det kan vara allt från enkla punktlistor med länkar till artikelreferat med kommentarer från skribenter. Men alla blogginlägg har en sam gemensamt i alla fall. Det är att det alltid ligger en datumangivelse med det senaste inlägget högst upp. Ett inlägg kan också ha en nyhetskaraktär, då bloggbesökarna kan lämna kommentarer som är kopplat till varje inlägg. Vilket gör att vem som helst kan läsa dessa kommentarer eller skriva en egen.

Påverka samhället

Inom politiken har bloggen blivit ett media verktyg som har fått en stor genomslagskraft. När Barack Obama (före detta amerikansk president) skulle genomföra sin valkampanj år 2008 användes blogg som ett sätt för att skriva en dagbok om Obama och på så vis låta det amerikanska folket veta vad han sysslade med.
Att det finns många orädda bloggare ute i världen är ingen nyhet. Det finns bloggar som har skakat hela nationer, som bland annat – Kina, Iran, Egypten och Kuba, genom att bloggen har fått stor internationell uppmärksamhet. Trots dessa odemokratiska staters försöka att stoppa och censurerar innehållet på internet, fortsätter de politiska bloggarna med sitt skrivande och med hjälp av att de har kameror i sina mobiltelefoner gör att de kan filma händelser och övergrepp och få en snabb spridning världen över med sina blogginlägg.
Bloggare i Sverige
Den äldsta svenska bloggaren i Sverige, som fortfarande är aktiv, är ”Sven Tycker” som har skrivit aktivt varje dag sedan april 1997. Under 2008 så skapades en reaktion på riksdagens behandling av FRA-lagen i hela blogg-Sverige. Och det fick ett eget ord på köpet – bloggbävning, eftersom bloggandet var extremt vid den tidpunkten. I Sverige kan vissa bloggare locka upp mot 100 000 besökare per dag.

Blogg innehåll

Bloggarna kan delas upp efter deras innehåll. Då allt från politiska bloggar, dagboks bloggar, mode bloggar, företags bloggar med flera. Att en blogg används som en öppen dagbok hör inte till ovanligheterna.
Företagsblogg
Är en forma av blogg som drivs av ett företag. Att blogga genom sitt företag är mycket vanligt, speciellt för amerikanska företag. Vilket har spridit sig som ringar på vattnet världen över. Det är vanligt att nystartade företaget använder sig av bloggandet för att sprida sig och nå ut till kunderna och användarna. Perfekt sätt att marknadsföra sina produkter och tjänster på.
Inredningsblogg
Är oftast en samlingsplats för att ge inspiration och tips inom inredning. I denna typ av blogg är det bilderna som har ett fokus. Bilderna kan komma från olika tidningar som handlar om inredning, eller från bloggarens eget hem med mera.
Tränings/Idrottsblogg
Är en blogg som har sitt fokus på träning och/eller idrott. Bloggen kan handla allt från texter och bilder kring en specifik idrott, som till exempel – cykelsport, fotboll, ishockey, till en privat persons träningsdagbok.
Forskarblogg
Är att bloggaren har någon anknytning till forskning av något slag. Där beskriver forskaren sitt arbete för en bredare publik. På detta vis får forskaren ut vad denna forskar om, vilka framsteg med mera denna gör.
Mikroblogg
Är en blogg där antalet tecken är begränsat per inlägg. Dessa mikrobloggar användas en del av internettjänster. Ett bra exempel på detta är Facebook som har en meddelanderad som är en mikroblogg. Men den som de flesta förknippar just med en mikroblogg är nog det amerikanska Twitter. Mikrobloggar är oftast anpassade för att kunna lägga in inlägg via sin mobil, alltså vart du än befinner dig. Twitter, där sms kan användas, har varit mycket framgångsrika på detta.
Metablogg
Är en blogg som handlar om andra bloggar och gör reflektioner över just fenomenet och dess egenskaper. Då du som läsare kan läsa om andra bloggare och dess innehåll. Ett bra sätt att få överblick på bloggar. Ett exempel på en metablogg är – Bloggkommentatorerna.se, som har funnit sedan 2008, där de ger kommentarer, diskuterar och analyserar olika bloggar som finns på nätet.

Blogg verktyg

För att kunna blogga är det vissa verktyg som du kan behöva. I bloggandets begynnelse skrevs inläggen för hand i html-koder eller med hjälp av ett program för redigering, för att sedan läggas ut på sin webbsida online. Numera är det möjligt att använda olika verktyg för att blogga och då med modern webbteknik och skapa kraftfulla webbsajter.
Den tekniken som har hjälpt till bloggandet att ta fart och sprida inläggen snabbt är sättet på hur inlägg publiceras, numera räcker det att skriva den text som du vill ha direkt i webbläsare. Dels genom att ha registrerat dig på en färdig bloggtjänst eller har sett till att laddat ner de bloggverktyg du behöver på den server som du har din webbplats.
För att förenkla det ytterligare kan du skriva i din egen bloggmotor på ett enkelt sätt. Eftersom det enda du behöver göra är att mata in din text, lagra den och för att visa den sedan. Vilket innebär att det är väldigt okonstlat.
Det händer att det talas om olika typer av bloggar, beroende på vad bloggarna har för tekniskt innehåll. Det finns flera varierande typer av bloggar förutom de vanliga som bygger på text. Några bra exempel på detta är – video bloggar och foto bloggar. Det vanligaste sättet att blogga på är på sin datorenhet. Men det har blivit mer och mer vanligare att skriva sin blogg från sin mobil, då kallas det för mobilblogging eller moblogging.